Pierwiastki śladowe

Pierwiastki, które występują w organizmie można podzielić na kilka grup:

1. Podstawowe

węgiel (C),  wodór (H),  tlen (O),  azot (N),  siarka (S)

Są one budulcem cukrów cukrów, tłuszczy i białek

2. Makrominerały

sód (Na),  potas (K),  wapń (Ca),  magnez (Mg),  fosfor (P),  chlor(Cl)

Podstawowe sole rozpuszczone we krwi i w komórkach. Tworzywo dla kości. Ponadto fosfor jest podstawowym przenośnikiem energii. Wapń i magnez są niezbędnymi składnikami wielu enzymów. Wapń jest ważnym przekaźnikiem informacji w komórkach.

3. Mikroelementy (według ilości w organizmie, na 70kg)

cynk (Zn), żelazo (Fe)                                              ok. 1-4g 

miedź(Cu)                                                                ok. 100-400mg 

jod(J), selen(Se) ,molibden (Mo), mangan (Mn)          ok. 10-40mg

bor(B), bar(Ba), chrom (Cr), lit (Li), 

nikiel (Ni), stront (Sr), wanad (V)                                ok. 1-4mg

Odgrywają ważną rolę jako składniki wielu enzymów. Ich niedobór, bądź zaburzenie wzajemnej proporcji powodują różne dolegliwości.

4. Pierwiastki toksyczne

rtęć (Hg),  ołów (Pb),  kadm (Cd),  Glin (Al), Arsen (As)

Nawet w niedużych ilościach mogą dawać objawy zatrucia organizmu.

Aby dowiedzieć się więcej - wejdź do zakładki ARTYKUŁY.