Utajona Kwasica Mezenchymalna

Co to jest Utajona Kwasica Mezenchymalna* ?

Substancje odżywcze i tlen docierają do większości komórek naszego ciała za pośrednictwem przestrzeni pozakomórkowej zwanej też macierzą. Całkowita masa tej substancji to ok. 10-15 kg. Jej pH w warunkach prawidłowych to 7.4, jest więc ona zasadowa. Stężenie jonów wodorowych H+ (kwasowych) w tej przestrzeni jest normalnie 2.5 x mniejsze, niż przy pH 7.0 (płyn obojętny).

wysokie pH = niskie stężenie Hi odwrotnie

pH=7.0  <=>    [H+] = 10-7              płyn obojętny,

pH=7.4  <=>    [H+]=10-7.4 = 0.4 *10-7  płyn lekko zasadowy

pH=6.6  <=>    [H+]=10-6.6 = 2.5 *10-7  płyn lekko kwaśny

Oprócz wody, macierz zawiera białka strukturalne: kolagen, glikoproteiny oraz glikoproteoglikany. Wszystkie te cząsteczki mają ładunek ujemny. Dzięki temu odpychają się, a przestrzeń międzykomórkowa zachowuje strukturę zolu czyli płynu.

Gdy stężenie jonów H+ wzrasta w skutek zakwaszenia, przyłączają się one do cząsteczek białkowych. Białka przestają one być elektrycznie ujemne i przestają się odpychać. Struktura przestrzeni międzykomórkowej przechodzi w żel czyli galaretę. W tym czasie pH, czyli stenie wolnych jonw H+ macierzy maleje tylko nieznacznie.

Dalsze gromadzenie się jonów H+ powoduje, że wiążą się one z innymi anionami organicznymi np. moczanami. Aniony moczanowe - po przyłączeniu jonu wodorowego stają się elektrycznie obojętnymi cząsteczkami kwasu moczowego, te łączą się ze sobą i wytrącają w macierzy jako kryształki.

Wnioski: Przestrzeń międzykomórkowa może zgromadzić duże ilości jonów H+ na cząsteczkach białkowych i anionach organicznych. Stężenie wolnych jonów H+ prawie się nie zmieni, zmieni się jednak jej struktura macierzy – przestrzeń międzykomórkowa stanie się galaretą – dostarczanie substancji odżywczych do komórek i usuwanie produktów przemiany materii będzie znacznie utrudnione.

Powoduje to, że komórki rozpoczynają produkcję energii metodami beztlenowymi – czyli poprzez zamianę cukru na kwas mlekowy. Kwas mlekowy jest wyrzucany do przestrzeni międzykomórkowej i jeszcze bardziej ją zakwasza

Spadek produkcji energii powoduje, że komórka nie jest w stanie utrzymać wysokiego stężenia jonów potasowych i magnezowych wewnątrz komórki.

Wiążące się ze sobą cząsteczki białkowe mogą związać pomiędzy sobą różne substancje toksyczne. Po wielu latach niezdrowego trybu życia z małą ilością ruchu i dietą ubogą w minerały alkaliczne (K+, Mg2+, Ca2+, Na+) przestrzeń międzykomórkowa może stać się prawdziwym śmietnikiem.

Zauważ, że samo picie większych ilości wody może być wtedy niewystarczające, gdyż woda ma 2.5x większe stężenie jonów H+, niż prawidłowa przestrzeń międzykomórkowa. Woda nie będzie więc dość skutecznie wypłukiwać nagromadzonych kwasów i toksyn. Aby tego dokonać konieczne jest spożycie płynu alkalicznego – bogatego w kationy odkwaszające: sód, potas, magnez i wapń.      

* Utajona Kwasica Mezenchymalna nie jest chorobą w rozumieniu Klasycznej Diagnostyki Medycznej, gdyż nie posiada numeru ICD10 w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Numer E87.2 - Kwasica - obejmuje kwasicę BNO, metaboliczną, mleczanową i oddechową, które rozpoznawane są na podstawie określonych zmian we krwi. W Utajonej Kwasicy Mezenchymalnej parametry krwi są prawidłowe - zaburzeniu podlega jedynie przestrzeń międzykomórkowa.

Równowaga kwasowo-zasadowa jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu. Może zostać zaburzona pod wpływem wielu czynników. Najczęściej dochodzi do jej przesunięcia w kierunku kwasowym. Stres, pośpiech, kuracje odchudzające, dieta bogata w białko zwierzęce i węglowodany, zbyt niska lub zbyt intensywna aktywność fizyczna (sportowcy), alkohol, palenie tytoniu wpływają zakwaszająco na organizm.  Kwas kumuluje się w przestrzeni międzykomórkowej, utrudniając dostarczanie do komórek substancji odżywczych oraz usuwanie z nich produktów odpadowych. Długotrwałe zakwaszenie organizmu powoduje niedostateczne odżywianie i odtruwanie komórek, co może być przyczyną wielu dolegliwości: ogólnego zmęczenia, otyłości, zaburzeń snu, napięć nerwowych, depresji, częstych infekcji, zaparć, łamliwości paznokci i wypadania włosów. 

Nagromadzenie kwasów może nastąpić jako efekt:

 • Nadwagi i braku ćwiczeń fizycznych.
 • Spożywania nadmiernej ilości białek zwierzęcych, węglowodanów, tłuszczu i cukru.
 • Niedostatecznej ilości produktów alkalizujących w diecie (np. owoce, warzywa).
 • Uzależnień od: alkoholu, nikotyny, kofeiny.
 • Nadmiernej fermentacji jelitowej spowodowanej niewłaściwą dietą i florą jelitową.
 • Stosowania kuracji odchudzających.
 • Przyjmowania zbyt małej ilości płynów i szybkiego tempa życia.
 • Skutków ubocznych niektórych leków.
 • Nadmiernego wysiłku lub niewłaściwego treningu fizycznego.
 • Uszkodzenia komórek spowodowanego niedoborem tlenu.
 • Zaburzeń procesów wydzielania kwasów.
 • Zatrucia (np. metalami ciężkimi).
 • Upośledzenia funkcji nerek. przemiany materii, takich jak cukrzyca i wiele innych.

Wystarczy jeden czynnik z powyższej niekompletnej listy, aby spowodować przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej w kierunku kwasów.

W naszym ciele nie ma organu, jednostki funkcjonalnej ani pojedynczych komórek, które nie mogłyby zostać uszkodzone lub nawet całkowicie zniszczone przez nadmiar kwasów. Nasz styl życia i nawyki żywieniowe powodują jednak ciągłe zakwaszanie organizmu, które w końcu doprowadza do zużycia rezerw i do wyczerpania się systemów buforowych. Jeśli zakwaszenie przekracza pojemność buforową systemu, nadwyżka kwasów nie może być zneutralizowana i jest magazynowana w tkankach miękkich oraz stawach, w postaci bolesnych złogów, składających się głównie z soli wytrąconych z kwasów. Są one oznaką chronicznych zmian i przyczyną wielu skarg pacjentów.