Kontakt

dr hab. inż.  lek. neurolog
Krzysztof Piotr Michalak

ul. Dąbrowskiego 353
60-419 Poznań

tel. 61 843 60 00
tel. 606 412 500