Borelioza

Chciałbym napisać dziś parę słów na temat choroby, która najprawdopodobniej dokucza wielu ludziom w Polsce i na świecie. Jej prawidłowe zdiagnozowanie jest ciągle jeszcze bardzo trudne. Chodzi o chorobę przenoszoną przez kleszcze, wywoływaną przez bakterię zwaną Borrelia Burgdorferi a nazywaną powszechnie boreliozą.

Informacje, jakie są dostępne w podręcznikach chorób zakaźnych i neurologii, nawet tych najnowszych, są nieco przestarzałe w kontekście najświeższych odkryć w tej dziedzinie, dlatego chciałbym się z Państwem podzielić nowinkami dotyczącymi diagnozowania i leczenia tej choroby.

Borelioza czyli Choroba z Lyme

Borelioza zwana jest też bardzo często Chorobą z Lyme, gdyż właśnie w miasteczku Lyme w USA latach 60-tych po raz pierwszy opisano epidemię tej choroby, zidentyfikowano tam wtedy jej sprawcę  - krętka oraz przenosiciela – kleszcza.

Choroba przenosi się na człowieka po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza. Krętki rozprzestrzeniają się szybko po ciele nowego gospodarza, już 4 godziny po ukąszeniu znajdowano je w mózgu zwierząt doświadczalnych. Chorobę może przenosić nie tylko postać dorosła kleszcza, ale także jego postać larwalna zwana nimfą, ugryzienia przez nimfę jednak z reguły nie zauważamy.

Po upływie od 4 dni do kilku tygodni po ukąszeniu w miejscu wniknięcia krętka pojawia się tzw. rumień wędrujący. Jest to mimośrodowe, zaczerwienione, nieco wybrzuszone znamię, czasami lekko swędzące lub kłujące. Często pozostaje ono przez pacjenta niezauważone. Jakkolwiek zmiana ta jest dość znamienna, to jednak pojawia się tylko w niecałej połowie przypadków.

Po okresie kilku tygodni od zakażenia pojawiają się inne objawy choroby. Mają one swoje źródło albo w reakcji zapalnej skierowanej przeciw krętkowi oraz w wytwarzanych przez nie neurotoksynach. Dominują wśród nich objawy grypopodobne: gorączka, poty, dreszcze, fale gorąca, powiększenie węzłów chłonnych oraz w dalszej kolejności objawy neurologiczne: zapalenia korzeni nerwowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenia nerwów czaszkowych (szczególnie porażenie nerwu twarzowego). W późnej boreliozie, która może rozwinąć się po kilku miesiącach od zakażenia, mogą dołączyć się bóle stawów, przewlekłe zanikowe zapalenie skóry, zaburzenia przewodnictwa w sercu. Mogą też pojawić się różne inne mniej swoiste objawy jak zmęczenie, słaba wytrzymałość, bóle, kurcze mięśni, problemy ze wzrokiem i słuchem, nadmierna reakcja na alkohol, nasilona choroba lokomocyjna, nieregularne miesiączkowanie, bóle głowy.

 

postać reumatyczna boreliozy,

W Stanach Zjednoczonych dominuje postać reumatyczna, w której dominują objawy choroby reumetycznej: bóle i zapalenia stawóww, wysokie OB, prowadzące do degeneracji stawów.  Polsce natomaist najczęstsza jest:

neuroborelioza

Najważniejszymi objawami, które obserwuję u swoich pacjentów, u których w teście biorezonansowym rezonuje borelioza  jest:

- przewlekłe zmęczenie

- zaburzenia koncentracji i pamięci

- potrzeba większej ilości snu

Taki stan może trwać nawet miesiącami i latami i można go określić mianem:

borelioza utajona

która jest skąpoobjawowa. Poza wymienionymi powyżej nie ma praktycznie innych objawów choroby.

Choroba może trwać stanie utajonym latami lub szybko przejść do boreliozy pełnoobjawowej, w której dołączają się najróżniejsze objawy neurologiczne zależne od umiejscowienia krętka w układzie nerwowym. Przejście w stan borelizoy pełnoobjawowej zależne jest od ogólnego stanu organizmu. Jeśli organizm obciążony jest rówocześnie róznymi innymi patogenami przewlekłymi, w szczególności pasożytami, przewlekłymi wirusami i/lub innymi infekcjami wewnątrzkomórkowymi, borelioza zaczyna się rozwijać. Borelioza najczęściej lokalizuje się na podstawie mózgu, stąd wśród jej objawów częściej spotykane są:

- porażenia nerwów czaszkowych:

- porażenie lub neuropatia nerwu twarzowego

ta przyczyna wymieniana jest w podręcznikach neurologii jako jedna z możliwych przyczyn porażenia nerwu twarzowego, Objawy tego porażenia to przede wszsytkim porażenie mięśni mimicznych twarzy: opadanie kącika ust, niemożność zamkniecia oka, wyszczerzenia zębów.

- porażenie lub neuropatia nerwu trojdzielnego

ten nerw jest glównie nerwem czuciowym, więc objawy to przeczulica w obrębie twarzy i skóry przedniej części głowy (czoło, ciemię - do wierzchołka głowy), przeczulica ta bywa bardzo dokuczliwa

- porażenie lub neuropatia nerwów gałkoruchowych: (borelioza to możliwa przyczyna zeza u dzieci)

Miałem kilka przypadków dzieci leczonych z powodu zeza, u których stwierdziłem biorezonansowo boreliozę. Często w tych przypadkach matka byla nosicielem boreliozy utajonej, co może oznaczać możliwość przenoszenia boreliozy okołoporodowo/ okołociążowo.

- Zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenicy

Te dwa sprzężone ze sobą procesy są obsługiwane m.in. przez czaszkowy nerw okoruchowy. Również miałem kilka przypadków z takimi objawami, u których rezonowała borelioza.

- zaburzenia połykania

gardło unerwione jest przez nerwy językowo-gardłowy i błędny (IX i X nerw czaszkowy). Również miałem kilka przypadków z takim objawem, u których rezonowała borelioza.

- zabrzenia hormonalne

w przypadku, gdy stanem chorobowym objęta będzie leżąca na podstawie mózgu przysadka mózgowa, dochodzić może do różnych nieswoistych zaburzeń regulacyjnych osi: przysadka-nadnercza, przysadka-gonady, przysadka-tarczyca. Mogą pojawić się zaburzenia miesiączkowania u kobiet, może wzrastać poziom prolaktyny produkowanej przez przysadkę, który jest nieswoistym wskaźnikiem rozregulowania przysadki.

- zapalenie korzeni nerwowych, radikulopatia

w przypadku, gdy borelioza zlokalizuje się w obwodowym układzie nerwowym: w rdzeniu kręgowym lub zwojach obwodowych, mogą pojawić się różnego rodzaju przewlekłe problemy korzeniowe, nie jest to jednak domunująca przyczyna tego rodzaju objawów.

 

Borelioza - Badania immunologiczne

Moje własne doświadczenia wskazują, że dostępne obecnie metody wykrywania boreliozy nie są zbyt czułe czułe, w szczególności w boreliozie utajonej, skąpoobjawowej.

Sygnał boreliozy rezonuje znacznie częściej i w większości wykrywam go u osób, które w życiu by nie pomyślały, że są obciążone tą chorobą. Stosunkowo niewielki odstetek stanowią pacjenci, którzy trafiają z rozpoznaną boreliozą. U tych pacjentów test elektrorezonansowy z reguły potwierdzał chorobę. Bardzo niewiele osób kojarzyło ugryzienie w przeszłości przez kleszcza. Pewna osoba kojarzyła natomiast początek choroby z pogryzieniem przez meszki w okresie ich nasilenia. Myślę, że warto by przeprowadzić badania dotyczące możliwości roznoszenia tej choroby przez te i ewentualnie jeszcze inne owady gryzące...

Miałem dosłownie pojedyncze przypadki osób, które miałby rozpoznaną boreliozę badaniami laboratoryjnymi a test elektro-rezonansowy jej nie wykazywał. Możliwa przyczyna takiego stanu to:

 - obecność takiego szczepu borelii, którego nie wykrywa test elektro-rezonansowy

- fałszywie dodatni wynik testu immunologicznego

- zażywanie leków / suplementów powodujących fałszywe nierezonowanie sygnału boreliozy

- w międzyczasie doszło do wyleczenia / samowyleczenia boreliozy

 

Przeciwciała przeciw boreliozie

Podstawowym sposobem rozpoznawania infekcji jest badanie obecności przeciwciał przeciwkrętkowych we krwi. Przeciwciała przeciwko boreliozie pojawiają się we krwi dopiero po kilku tygodniach od zachorowania, tak więc nie ma sensu robić badania bezpośrednio po ukąszeniu przez kleszcza. Należy odczekać ok. 4 tygodni. W późnym stadium choroby badania wykrywają jedynie tylko ok. 1/3 przypadków. Jest to związane z tym, że występuje wiele odmian i podtypów krętków boreliozy i nie wszystkie są wykrywane przez testy.

Ponadto wykryto niedawno, że krętek może wytwarzać w swej ścianie komórkowej specjalne białko - glikoproteinę, która wiąże przeciwciała żywiciela. Dlatego możliwe jest, że przeciwciała te są ukryte w tym białku i stosowane metody wykrywania tych przeciwciał zawodzą. W rezultacie pomimo trwania infekcji może pojawiać się wynik ujemny badania.

Z drugiej strony część ludzi zdrowych może mieć przeciwciała po zachorowaniu i samoistnym wyleczeniu, dlatego też wartość diagnostyczna badania poziomu przeciwciał jest  znacznie ograniczona. W świeżych przypadkach wskazane jest w związku z tym powtórzenie wyników po 4 tygodniach celem stwierdzenia wzrostu ilości przeciwciał.

Przy ujemnych wynikach badań i istotnym podejrzeniu choroby zaleca się, by w miarę możliwości, powtórzyć badania w  innym laboratorium, gdzie wykorzystywana jest odmienna metoda oznaczania przeciwciał. Zwiększa się w ten sposób szansa uzyskania wyniku dodatniego. Tym niemniej i tak część pacjentów pozostaje niezdiagnozowana. W takim przypadku konieczne jest oparcie diagnozy na dokładnym badaniu pacjenta, dokładnej z nim rozmowie oraz przede wszystkim na reakcji pacjenta na zastosowane leczenie przeciwkrętkowe. Generalnie  - w poczatkowym stadium bardziej polecane są metody DNA i LTT.

Test DNA na boreliozę, test LTT na boreliozę

Drugie podstawowe badanie to test DNA na boreliozę w celu wykrycia krętków we krwi. To badanie jest bardziej czułe niż testy w kierunku przeciwciał.

Prawdopodobnie czułym badaniem dostepnym ostatnio również w Polsce jest test LTT na boreliozę (test aktywowanych limfocytów T). Aktywacja limfocytów T ma miejsce tylko w obecności krętków we krwi. Test jest dość drogi (ok. 500 zł) więc niewiele pacjentów go wykonuje i nie mam zbyt licznych własnych obserwacji na temat jego czułości.

 

Wiadomo z podręczników medycznych, że borelioza łatwo przechodzi w fazę przewlekłą i może być bardzo skąpo objawowa. Co to oznacza? Oznacza to, że drobnoustroje te prawdopodobnie wytwarzają formy rozwojowe, które są niewidoczne dla układu odpornościowego. Do takich form należą formy bezścienne, formy wewnątrzkomórkowe i formy przetrwalnikowe. Te formy NIE stymulują tworzenia się przeciwciał i testy na przeciwciała mogą wypaść ujemnie. Jeśli infekcja jest zogniskowana (tworzenie się ropni jest naturalną formą ogniskowania rozległych infekcji), wtedy może nie być też żadnych form we krwi - testy DNA wyjdą ujemnie. W organizmie pełno jest zakamarków, w których może dojść do zogniskowania się infekcji. U młodych, silnych ludzi infekcja taka może latami siedzieć sobie bezobjawowo np. jako mała torbielka bez istnienia form we krwi. Formy we krwi (DNA bakterii) są wykrywane dopiero przy chorobie objawowej, która sforsuje barierę odpornościową, przeniknie do krwi i daje stosowne objawy np. gorączka, bóle. Test elektrorezonansowy jest metodą, która wg wszelkich przesłanek wynikających z zastosowania Kwantowej Teorii Pola do struktury wody, wykrywa istnienie w organizmie tych struktur wody koherentnej, które otaczają określone drobnoustroje, białka, minerały, toksyny witaminy itp. Jest więc pośrednim wskazaniem na możliwość istnienia danej patologii w organizmie. Jeśli siła rezonansu patogenu jest niewielka - wskazuje to z reguły na istnienie infekcji w formie utajonej, bez lub prawie bez objawów u pacjenta. Pytanie - czy zastosować leczenie, jeśli podejrzewa się istnienie takiej utajonej infekcji, która może, ale nie musi być przyczyną zgłaszanych (różnorodnych) dolegliwości? Decyzję podejmuję indywidualnie, stosownie rodzaju drobnoustroju, wieku pacjenta, towarzyszących chorób itp. kierując się zasadą, że najważniejsze to znaleźć sposób, by pacjent poczuł się lepiej. W przypadku boreliozy, znając możliwe późne konsekwencje, sugeruję pacjentowi przeleczenie.

Istnieją jeszcze inne metody wykrycia krętka, choć przyznam się, że nie wiem, na ile są one dostępne w Polsce. Wymagają one z reguły wykonania biopsji ze zmiany chorobowej. Są to mikroskopia tkankowa, mikroskopia tkankowa z zastosowaniem immunofluorescencji, hodowla krętków.

Postacie rozwojowe krętka boreliozy

Najnowsze badania wykazały, że krętek może istnieć w trzech różnych postaciach rozwojowych, a nie w jednej, jak dotychczas sądzono. Są to: postać dorosła, tzw. forma L oraz cysta. W trakcie infekcji te trzy formy mogą przechodzić jedna w drugą, co wydaje się być przyczyną dotychczasowych niepowodzeń leczniczych. Istnieją także dowody, że krętek może wytwarzać formy przetrwalnikowe wewnątrz komórek takich jak makrofagi, limfocyty, komórki śródbłonka i może uniknąć w ten sposób działania antybiotyków.

Forma L nie posiada ściany komórkowej, jest więc niewrażliwa na wiele stosowanych w boreliozie antybiotyków, działających na ścianę komórkową. Cysty natomiast są oporne na prawie wszystkie antybiotyki.

Leczenie boreliozy

Antybiotyki niszczą szybko jedynie formy zewnątrzkomórkowe. Formy wewnątrzkomórkowe nie giną albo wymagają długotrwałych terapii wysokimi dawkami, co jest bardzo obciążające dla organizmu.

Dotychczasowe leczenie boreliozy, zalecane w dostępnych w Polsce podręcznikach, polega na podawaniu przez okres 2-4 tygodni odpowiednich antybiotyków. Jednak doświadczenia amerykańskich badaczy i lekarzy zajmujących się tą chorobą wskazują, że jest to okres zdecydowanie zbyt krótki, a zastosowane dawki leków zbyt małe. Stąd odsetek wyleczeń jest bardzo mały – choroba nawraca.

W przypadku pacjentów dłużej chorujących sugeruje się by leczenie trwało nawet ok. pół roku, a decyzja o jego zakończeniu powinna być oparta o dokładną obserwację wszystkich objawów pojawiających się w trakcie leczenia.

Większość antybiotyków ukierunkowana jest głównie na postać dorosłą, która istnieje jedynie przez kilka dni w miesiącu w cyklu życiowym krętka. Stąd konieczność terapii kilkumiesięcznej. Wszystkie cysty muszą się otworzyć, przejść swój cykl rozwojowy, dojść do postaci dorosłej i zostać wytrute.

Osobiście, obsrwując pacjentów, którzy przyszli po terapiach antybiotykowych, również tych wielomiesiącznych, mogę stwierdzić, że wiele koncepcji terapii antybiotykami jest nieskutecznych. Owszem udaje się zmniejszyć istotnie liczbę drobnoustrojów, ale całkowite wyleczenie nie następuje. (Z drugiej jednak strony trudno ocenić liczbę pacjentów, którzy jako wyleczeni - przestają chodzić do lekarzy).

 

Reakcja Herxheimera w boreliozie

Reakcja Herxheimera to zespół objawów, jakie pojawiają się w przebiegu leczenia różnych infekcji antybiotykami. Szczególnie obserwuje się ją w trakcie leczenia chorób pasożytniczych, pierwotniakowych i krętkowych. Związana jest ona z bardziej lub mniej gwałtowną reakcją immunologiczną na dużą ilość martwych komórek agresora pojawiającą się w organizmie po zastosowaniu antybiotyku lub nasileniu reakcji odpornościowej na wyrzut krtków do krwi. To właśnie obecność reakcji Herxhemiera świadczy o tym, że zastosowaliśmy antybiotyk, który działa przynajmniej na jedną postać rozwojową krętka, brak tej reakcji przez 6-8 tygodni trwania leczenia ma być  sugestią do zakończenia terapii. Trzeba jednak powiedzieć, że nie zawsze łatwo jest ocenić, na ile pogorszenie związane jest z reakcją Herxheimera, a na ile z toksycznym oddziaływaniem samego antybiotyku.

 Reakcja Herxheimera może pojawiać się również przy innych skutecznych nieantybiotykowych formach terapii. Można wówczas rozważyć kilkudniową przerwę w zażywaniu ziół, suplementów czy innych leków prowadzących do jednoczasowego rozpadu krętków.

Reakcja Herxheimera polega na pojawieniu się objawów rzekomogrypowych takich jak bóle głowy, bóle kości i skóry, nudności, gorączka, dreszcze, zaczerwienienie skóry, obrzęki i bolesność stawów. Nasilenie tych objawów jest tym większe, im więcej zarazków zostało wytrutych. Objawy te utrzymują się zasadniczo przez kilka dni, dłuższe utrzymywanie się objawów wymaga analizy przypadku.

Według doniesień literaturowych ,w zaostrzonej boreliozie reakcje te mają pojawiać się często w odstępach miesięcznych, co związane jest z cyklem życiowym krętka. W miarę leczenia reakcje te są coraz słabsze, tak że w fazie końcowej terapii mogą być przez pacjenta niezauważone. To właśnie od skrupulatności obserwacji własnego organizmu przez pacjenta zależy w dużej mierze skuteczność leczenia, czyli, że po odstawieniu antybiotyku nie nastąpi nawrót choroby.

Według moich obserwacji, w obecnej w Polsce boreliozie atakującej w sposób przewlekły uklad nerwowy, rekacje Herxheimera pojawiające się w cyklu miesiącznym pacjenci obserwują raczej rzadko. Opisywane reakcje miesięczne zdają się dotyczyć bardziej populacji amerykanskiej, w której dominuje postać reumatyczna boreliozy.

W przypadku, gdy podejmuje się leczenie boreliozy ‘na ślepo’, tzn. przy ujemnym wyniku w badaniu poziomu przeciwciał, to właśnie pojawienie się reakcji Herxheimera jest wskaźnikiem, że kontynuacja leczenia jest celowa. Dodatnia reakcja Herxheimera po wdrożeniu leczenia jest potwierdzeniem, że jakaś infekcja (niekoniecznie borelioza)  jest zwalczana. Z drugiej jednak strony brak reakcji, szczególnie w mniej ciężkich przypadkach, nie ozacza nic. Nie musi jej być. W przypadku boreliozy przewlekłej, po wdrożeniu antybiotyków i pojawieniu się reakcji Herxheimera, przeciwciała mogą się po kilku tygodniach znowu na jakiś czas pojawić. Celowe jest więc wtedy powtórzenie badania.

Naturalne leczenie boreliozy

Niska skuteczność i wysoka toksyczność wielotygodniowego zażywania antybiotyków skłania chrych ludzi do poszukiwania naturalnych form leczenia boreliozy.

Terapia izopatyczna boreliozy

Osobiście stosuję leczenie wg niemieckiej szkoły izopatii wspomożone uzupełnieniem pierwiastków śladowych, antyoksydantów i leczeniem innych koinfekcji. Nie stosuję więc antybiotyków, chyba że na specjalne życzenie pacjenta.

Co to jest izopatia? - przeczytaj o mikroskopii ciemnego pola i prof. Endrleinie.

 

Terapia biorezonansowa boreliozy

Jakkolwiek stosuję biorezonans (poprawnie elektro-rezonans) do diagnozowania boreliozy, to jednak nie stosuję tej metody do jej leczenia. Wynika to z następujących faktów:

1. przepuszczając przez organizm częstotliwości rezonansowe boreliozy w odwróconej fazie (szczególnie dotyczy to częstotliwości z zakresu kHz stosowanych w klasycznych urządzeniach biorezonansowych)  zmieniamy jedynie strukturę wody otaczającej i budującej bakterie boreliozy. Po przebudowaniu struktury wody sygnał boreliozy przestaje rezonować, co daje złudne wrażenie wyleczenia, choć sama infekcja nie zmniejsza się. Mogą zmniejszyć się częściowo objawy boreliozy, gdyż poprawienie struktury elektromagnetycznej pacjenta w zakresie częstotliwości boreliozowych może dać przejściową poprawę kliniczną. Po pewnym czasie, gdy woda się z powrotem ustrukturyzuje na białkach borelii, - wszsytko wraca.

Trzeba jednak zaznaczyć, że powyższa uwaga nie musi dotyczyć urządzeń pracujących w innych zakresach częstotliwości (Hz, MHz, GHz). Nie mam jednak wystarczających doświadczeń i wiedzy by się na ten temat wypowiadać. Z drugiej strony, według doniesień pewnego Słowaka - dr Teplana,  który miał wystąpienie na jednej z konferencji dotyczące krytycznego przeglądu urządzeń do biorezonansu na rynku (http://www.um.sav.sk/en/images/stories/dep03/doc/bac_teplan.pdf) niektóre urządzenia to zwyczajne oszustwa, które wystawiały różne diagnozy po włożeniu elektrody do kompotu..:).

2. przepuszczając złożone sygnały przez pacjenta tak naprawdę nie wiemy prawie zupełnie nic na temat, co naprawiamy,a co niechcący psujemy. Mając sprawdzone i bezpieczne metody leczenia suplementami nie muszę sięgać po niepewne i obciążone ryzykiem metody elektromagnetyczne. Trzeba jednak powiedzieć, że za 100-200 lat, gdy mapa elektromagnetyczna człowieka zostanie w szczegółach opracowana, leczenie elektromagnetyczne będzie być może leczeniem z wyboru.

Borelioza a homeopatia.  Leczenie homeopatyczne boreliozy

Homeopatia to w największym skrócie - leczenie fotonami. Podaj się pacjentowi granulki zawierające ustabilizowane klastry wodno-alkohlowe zdolne przechowywać określone częstotliwości, przez co łatwiej mogą zachodzić reakcje chemiczne wymagające tej częstotliwości do aktywacji/dezaktywacji enzymu. Celem badań nad hoemopatią jest obecnie przypisanie określonych leków do określonych częstotliwości, a częstotliwości do enzymów. W ten sposób można określić, które leki mają szansę wspomagać leczenie poprzez wspomaganie aktywności określonych enzymów. Osobiście homeopatię w boreliozie stosuję jedynie wspomagająco, głównie na podstawie faktu rezonowania określonego leku u danego pacjenta. Szczególne miejsce mają leki stymulujące procesy odporności wewnątrzkomórkowej, np syntezę tlenku azotu (NO), główną cząsteczkę - rodnik wspomagającą zwalczanie infekcji wenątrzkomórkowych. Liczba ścieżek metabolicznych, która może być indywidualnie zaburzona w skutek obecności drobnoustroju w komórce jest jednak duża, stąd wiele różnych leków lubi rezonować u tych pacjentów. Podawanie tych leków ma jednak na celu nie tyle wyleczenie boreliozy, co wyregulowanie komórki, by lepiej zachodziły różne procesy adaptacyjne i metaboliczne.

Borelioza  - leczenie ziołami

Zioła mają swoją dużą moc. Niektóre kombinacje  - mające zdolność wspomagania procesów odporności wewnątrzkomórkowej, mogą mieć zdolność wyleczania boreliozy. W większości będą one jednak wspomagać (tylko albo aż) różne procesy samoregulacji i adaptacji komórek, by określone procesy biochemiczne zaburzone przez borelię zachodziły wydajniej. Osobiście wspomagam leczenie boreliozy mieszankami chińskich ziół zorientowanych na określone zespoły patologiczne według Tradycyjnej Meycyny CHińskiej i Teorii 5 Elementów, opierając dobór głównie na pomiarze elektrorezonansowym.

 

 

Jak wyciągnąć kleszcza

Kleszcza należy wyciągać przy użyciu pęsety lub specjalnej pętelki (nie palców). Należy chwycić go jak najbliżej skóry i wyciągnąć zdecydowanym, prostym ruchem na zewnątrz. Następnie trzeba zdezynfekować miejsce ukąszenia. Kleszcz wstrzykuje bakterie praktycznie w momencie ugryzienia, więc nie ma dużego znaczenia, jak szybko wyciągniemy kleszcza. Jeśli pojawia się rumień, leczenie należy wdrożyć jak najszybciej. Jeśli nie ma rumienia, można dać kleszcza do zbadania na obecność DNA, by potwierdzić potrzebę leczenia. Wato jednak zauważyć, że w przypadku leczenia bezpiecznego suplementacyjno-izopatycznego koszt prezencyjnego przeleczenia w ciemno może być niższy niż koszt zbadania kleszcza.

Według moich doświadczeń - jeśli w miejscu po ugryzieniu pojawił się choćby nieduży rumień utrzymujący się dłużej niż jedną dobę, infekcja boreliozą jest wysoce prawdopodobna.


Przeczytaj o statystykach dotyczących zastosowania diagnostyki elektrorezonansowej u pacjentów z boreliozą:

dr Krzysztof Michalak, "Borreliosis in the bioresonance MORA diagnostics" Borelioza w diagnostyce biorezonansowej MORA

- poster prezentowany na Międzynarodowej Konferencji Fizyków Kwantowych "Fields of the Cells", 6-7 Paźdżernika 2012, Bazylea, Szwajcaria

Wnioski (Tłumaczenie) :

  1. Borelioza jest jedną z możliwych przyczyn niezdiagnozowanych objawów, w szczególności tych - dotyczących układu nerwowego.
  2. Wiele pacjentów cierpi na utajoną boreliozę. Głównym objawem utajonej boreliozy jest nadmierne zmęczenie i nadmierna senność.
  3. Borelioza może prowadzić do różnych chorób autoimmunologicznych np. stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów.
  4. Stres oksydacyjny i niedobór antyoksydantów (witamina E, mangan, cynk, żelazo, selen, cysteina, glutation) są częste u pacjentów z przewlekłą boreliozą.
  5. Struktury układu nerwowego leżące na podstawie czaszki są szczególnie atakowane przez boreliozę: w szczególności pień mózgu, móżdżek, rdzeń przedłużony, część wzrokowa mózgu, wzgórze, opuszka węchowa.
  6. Pacjenci z  przewlekłą boreliozą mają osłabione funkcje układu odpornościowego, w szczególności - odporność komórkową.
  7. Boreliozie często towarzyszą koinfekcje: (grzybica, wirus Epsteina-Barra (mononukleozy), wirus cytomegalii, pasożyty) oraz nadwrażliwości na pokarmy (pszenica, mleko, białko jaja, co czyni leczenie boreliozy trudnym, a samowyleczenie niemożliwym.
  8. Wiele pierwiastków śladowych, witamin i aminokwasów jest w niedoborze ( w różnych kombinacjach u różnych pacjentów)
  9. Osłabienie (wyczerpanie) nadnerczy (rezonujące DHEA) może być obserwowane szczególnie w grupie C (zaawansowana borelioza).
  10. Niektóre toksyny (Lindan, Pyrethrum, Ołów, arsen, rtęć) towarzyszą boreliozie częściej niż innym chorobom. Mogą to być czynniki ułatwiające progres choroby lub czynniki osłabiające zdolności samowyleczenia.