CV Krzysztof Piotr Michalak

Krzysztof Piotr Michalak

PhD, MD, neurologist, Eng Comp Sci

CV in short

1968             birth year

1981             2nd place in the Provincial Mathematical Competition

1984             1nst place in the Provincial Mathematical Competition

1985             3rd place in the Provincial Secondary School Team Chess Competition

1986             beginning of medical studies

1989             Athletics Poland Championships of Medical Academies : 4 x 100m - 3rd place

1990             Student practice at Bethesda Hospital at the Monchengladbach Surgery Department in Germany

1991             Athletics Poland Championships of Medical Academies : 200m – 3rd place, 4 x 100m – 2nd place

1992             Completion of the Medical Academy in Poznan  (average grade 4.1) and the start of studies at the Poznan University of Technology - Informatics

1994-1995     Work in the Department of Endocrinology, Medical University of Poznan in the Laboratory of Nuclear Medicine - computer-aided scintigraphic research

1996-1997     Work at the Institute of Computer Science - research on algorithms for prediction of protein properties based on amino acid sequence

1997             Obtaining a master's degree in computer science. Beginning the the work at the Department of Biophysics at the Medical University of Poznan, Opening the specialization in neurology

1997-1998     Completion of the 4-degree Acupuncture Course organized by the Polish Acupuncture Society, completed by the exam.

1998            Research internship at the Neurology Clinic in Lübeck, Germany as part of the DAAD Scholarship (German Academic Exchange Center)

1999             Appointment to the President of the Wielkopolska Branch of the Polish Acupuncture Society (PTA) and to the Member of the PTA Main Board.

2000             An internship at the Neurology Clinic in Lübeck, Germany, a scholarship from the Medical University of Lübeck

2000             Specialization exam in neurology

2001             Opening of the doctoral thesis: "The use of nonlinear dynamics theory to investigate the properties of posturographic signal"

2005             Obtaining a doctoral degree in medical sciences

2007             III place in the family classification of the Poznan-Malta Cycling Marathon 2007

2010-2011     One year course in Clinical Homeopathy, certified by the Ministry of Education - completed by the exam

2013             Beginning the work at the Institute of Physics at the Adam Mickiewicz University in Poznań


Dorobek naukowy:

I.  Rozprawa Doktorska

„Wykorzystanie teorii dynamiki nieliniowej do badania właściwości sygnału posturograficznego”. Obrona pracy – 24.02.2005 r.

II.  Publikacje w okresie 1997-2013

1. J. Błażewicz, K. Michalak, P. Wierzejewski, (1998)

    Algorytmy dopasowania wielu sekwencji białkowych „Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - Raporty, Komunikaty, Seminaria”,  RA-1/98.

2. K. Michalak, F. Jaroszyk, P. Jaśkowski, W. Kozubski, (1999)

    Badania wpływu zmiennego pola magnetycznego wytworzonego przez magnetostymulator MRS 2000 na chorych z zespołem i chorobą Parkinsona, "Balneologia polska”, XLI, 1-2, 38-56

3. K.Michalak, P.Piskunowicz, (2001)

     rozdział: „Biofizyka tkanki nerwowej” w podręczniku „Biofizyka dla studentów medycyny” pod redakcją prof. dr hab. F. Jaroszyka

4. K. Michalak, P. Piskunowicz, (2002)

     rozdział: „Potencjał czynnościowy” w skrypcie „Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” pod redakcją dr P. Piskunowicza i dr M. Tuliszki

5. K. Michalak, P. Jaśkowski, (2002)

     Dimensional complexity of posturographic signals: I optimization of frequency sampling and recording time,

     Current Topics in Biophysics, 26(2), 235-244

6. K. Michalak, P. Jaśkowski, (2003)

     Dimensional complexity of posturographic signals: II Influence of window width on dimensional complexity estimation

     Current Topics in Biophysics, 27(1), 27-36

7. K. Michalak, P. Jaśkowski, (2007)

     Predictability of posturographic signals: Influence of window width and embedding dimension,

     Biocybernetics and Biomedical Engineering,  27(4) 71-83, Punktacja KBN: 10 pkt

8. K. Michalak, (2010)

     Distinguishing Separate Components in High-dimensional Signals by Using the Modified Embedding Method and Forecasting,

     Annals of Biomedical Engineering, Vol. 38, No.1, 200-207, DOI: 10.1007/S10439-009-9820-0, IF  2.376.

9. K. Michalak, F.Jaroszyk, (2010)

     The use of the cubic interpolation for the analysis of the medium- and high-dimensional chaotic signals.

     Bio-algorithm and Med-Systems, Vol. 6, no.12, suppl. no. 1, pp.137

10. K. Michalak, F.Jaroszyk, (2010)

     The use of the shuffled signals for the estimation of the proper window width for the calculation of the dimensional complexity of the high-dimensional signals. Bio-algorithm and Med-Systems, Vol. 6, no.12, suppl. no. 1, pp.138

11. Michalak, F.Jaroszyk, (2010)

     Biofizyczne podstawy Diagnostyki Systemowej Mora i jej wykorzystanie do oceny zawartości makro- i mikroelementów w organizmie człowieka, Journal of Elementology, Vol. 15 No.3 Suppl, pp.66-67

12. K. Michalak, (2011)

     Modifications of the Takens-Ellner algorithm for medium- and high-dimensional signals, Physical Review E, Vol. 83(2):026206, IF  2.255. DOI: 10.1103/PhysRevE.83.026206, http:/pre.aps.org/abstract/PRE/v83/i2/e026206

13. H. Nawrocka-Bogusz, F. Jaroszyk, K. Michalak, (2011)

     Effect of magnetic field, the red light and their combination on the oxygen-dependent mechanism of killing of neutrophils

     Current Topics in Biophysics, Vol. 34 Suppl.A, pp. 13-14 Abstracts of the EQBS - International Symposium Electromagnetic fields and Quantum phenomena in the Biological Systems, Poznań, May 20, 2011

14. K. Michalak, H. Nawrocka-Bogusz (2011),

     The changes of the frequency-specific impedance of the human body due the resonance in the kHz range in the diagnostics of the cancer. Journal of Physics - Conference Series 2011, 329 012024 doi:10.1088/1742-6596/329/1/012024

     9th International Frohlich's Symposium "Electrodynamic activity of living cells, including microtubule coherent modes and cancer cell physics". Prague, July 1-3, 2011. Book of abstracts. [B.m., 2011] s. 21-22

15. P. Ziółkowski, P. Woźniak, K. Michalak, T. Stetkiewicz, P. Oszukowski, (2011)

     Application of bispectral analysis in monitoring analgosedation during the hysteroscopy procedure, Prz. Menopauz. 2011 R. 10 nr 3 (55) s. 228-231, Impact Factor: 0.221 Punktacja KBN/MNiI: 13.000

16. K. Michalak (2011)

     Akupunktura i homeopatia w kontekście elektromagnetycznych właściwości materii organicznej, Akupunktura Polska

17. K. Michalak, A. Przekoracka-Krawczyk, P. Nawrot, P. Woźniak, P. Vieregge (2014)
     The aging process in principal component analysis of posturographic signals  Applications of Informations Systems in Engineering and Bioscience.

18. A. Przekoracka-Krawczyk, P. Nawrot, M. Czaińska, K. Michalak (2014)

     Impaired body balance control in adults with strabismus , Vision Research 01/2014 Impact Factor 2.24

19. K. Michalak (2014) 

     How to estimate the correlation dimension of high-dimensional signals?

     AIP Chaos 24, 033118 (2014); http:/dx.doi.org/10.1063/1.4891185 Impact Factor 2.18

19. P. Nawrot, K. Michalak, A. Przekoracka-Krawczyk (2014)

     Does home-based vision therapy affect symptoms in young adults with convergence insufficiency?, Optica Applicata 01/2013; 43(3):551-566. Impact Factor 0.54

IIIa.  Konferencje - referaty:

K. Michalak, P. Jaśkowski, „Wpływ starzenia się i idiomatycznych zaburzeń chodu na złożoność wymiarową sygnału posturograficznego”, Ogólnopolska Konferencja - Fizyka i inżynieria we współczesnej medycynie i ochronie zdrowia, 09/2005, Warszawa

K. Michalak, P. Jaśkowski, „Analiza sygnałów posturograficznych metodą prognozowania nieliniowego”, Ogólnopolska Konferencja - Fizyka i inżynieria we współczesnej medycynie i ochronie zdrowia, 09/2005, Warszawa

K. Michalak, “Physical properties of the structurized water (IE - ice formed under electric field)”, Biophotonics and application of biophontons - Sommer School, Neuss - Germany, 2009

K. Michalak, „Struktura wody, czyli biofizyczne podstawy homeopatii”, I Warsztaty 2008 Konferencji Interdyscyplinarnej 2010, 01/2008, Poznań

K. Michalak, F.Jaroszyk, The use of the cubic interpolation for the analysis of the medium- and high-dimensional chaotic signals. VII Ogólnopolska Konferencja "Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych - MCSB 2010”, 05/2010 Kraków, pp. 135-136

K. Michalak, F.Jaroszyk, The use of the shuffled signals for the estimation of the proper window width for the calculation of the dimensional complexity of the high-dimensional signals. VII Ogólnopolska Konferencja "Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych - MCSB 2010”, 05/2010 Kraków, pp.137-138

K. Michalak, Akupunktura i homeopatia w kontekście elektromagnetycznych właściwości materii organicznej, Konferencja Medycyny Integracyjnej, XI/2010, Łódź, 4 pkt eduk.

K. Michalak, The fundamentals for the extra-cellular and inter-organ electromagnetic communication in the kHz range, Sympozjum Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in Biological Systems, 05/2011, Poznań

J. Sławiński, K. Michalak, From mitogenic to necrotic radiation – toward the photon cycling in the biological systems andelectromagnetic existence. Sympozjum: Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in Biological Systems, 05/2011, Poznań

K. Michalak, The changes of the frequency-specific impedance of the human body due to the resonance in the kHz range in the diagnostics of the cancer. Konferencja: 9th International Froelich’s Symposium: Electrodynamic Activity of Living Cells including Microtubule Coherent modes and Cancer Cell Physics (EDALC 11) VII/2011, Praga, Book of Abstracts p.21-22, referat zapraszany

Krzysztof Michalak. The diagnostics of the human by using the spectrum-specific impedance in the range of KHZ. Pol. J. Med. Phys. Eng. 2011 Vol. 17 suppl. 1 s. s29. International Conference on Medical Physics and Engeneering on "Physics and Engineering for Health and Wellness of Society" jointly with 15th General Assembly of the Polish Society of Medical Physics. Poznan, Poland, 21-24 September 2011.

K. Michalak, Zastosowanie metod numerycznych usuwania szumu w analizie sygnałów wysokowymiarowych, II Sympozium „Biofizyka a Medycyna”, Sienna-Czarna Góra, II 2013.

K. Michalak, Dekompozycja sygnałów wysokowymiarowych metodą Empirical Mode Decomposition, Mozliwości i zastosowanie, II Sympozium „Biofizyka a Medycyna”, Sienna-Czarna Góra, II 2013.

K. Michalak, MORA-kHz reesonance diagnostics used for the measurement of the need for homeopathic drugs, Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in Biological Systems, Poznań, Poland; 10/2013

IIIb.  Konferencje - postery:

K. Michalak, T. Świdziński, F. Jaroszyk, Combination of posturography and human body movement analysis - initial report, Merici a ridici technika v biomedicine, Technicka univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky. 2-4 września 2003,Ostrava, Czechy

K. Michalak, T. Świdziński, F. Jaroszyk (2003), Posturography. , IV Symposium of Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics, 11/2003, Ustroń, Polska

K. Michalak, F.Jaroszyk, Biofizyczne podstawy Diagnostyki Systemowej Mora i jej wykorzystanie do oceny zawartości makro- i mikroelementów w organizmie człowieka, XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego w Poznaniu: Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka, 09/2010, Poznań

H. Nawrocka-Bogusz, F. Jaroszyk, K. Michalak, Effect of magnetic field, the red light and their combination on the oxygen-dependent mechanism of killing of neutrophils,

K. Michalak, Borreliosis in the bioresonance MORA diagnostics. International Conference “Fields of The Cell” Basel,   6-7 Oct 2012, Swiss

K. Michalak, Procedure for the Krebs cycle metabolism profiling in cancers using MORA-kHz-resonance diagnostics, Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in Biological Systems, Poznań, Poland; 10/2013

IV.  Badania własne:

1.   Michalak K., Jaśkowski P.: „Wpływ procesu starzenia się na parametry sygnału posturograficznego z punktu widzenia teorii chaosu deterministycznego.

Projekt badań na lata 2004-2005.

2.   Michalak K., Jaroszyk F.: „Wpływ oddziaływania pól elektromagnetycznych o niskich i średnich częstotliwościach na parametry fizyczne wody oraz materii organicznej.”

Projekt badań na lata 2006-2008.

V.  Zorganizowane Sympozja:

Międzynarodowe Sympozja Naukowe:

Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in the Biological Systems (EQBS)

- maj 2011, Poznań,

- październik 2013, Poznań

- przewodniczący komitetu organizacyjnego

- członek komitetu naukowego

- inicjator, pomysłodawca, główny organizator

VI. Kursy, szkolenia, konferencje:

Ogólnopolska Konferencja Akupunktury

Warszawa, wrzesień 1999 r.

Polskie Towarzystwo Akupunktury

Bliżej Unii Europejskiej - Programowanie i wydatkowanie funduszy strukturalnych w Polsce

27 maja 2003 Poznań

Dział Współpracy Międzynarodowej AM w Poznaniu

Jak napisać propozycję projektu ToK?

13 czerwca 2003 Poznań - Morasko

Biuro Programów Międzynarodowych UAM

Styczna nauka pisania skutecznych wniosków w 6PR UE

24-25 czerwca 2003 Szczyrk

Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE

Miejsce akupunktury i homeopatii we współczesnej praktyce lekarskiej

Ustroń, 12-13 czerwca 2004 r.

Polskie Towarzystwo Akupunktury

Analiza pierwiastkowa włosa, kurs 1 stopnia

Zastosowanie analizy pierwiastkowej włosów i moczu dobowego

18 września 2004 r.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych „Biomol”, Łódź

Metody kontroli diety niskowęglowodanowej

30 października 2004 r.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych „Biomol”, Łódź

Analiza pierwiastkowa włosa, kurs 2 stopnia

Zastosowanie analizy pierwiastkowej w opracowaniu właściwego sposobu odżywiania

18 grudnia 2004 r.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych „Biomol”, Łódź

Kurs mikroskopii w ciemnym polu widzenia

30 listopada – 1 grudnia 2004 r.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych „Biomol”, Łódź

Jak zostać ekspertem UE?

7 marca 2005 r. Poznań, Instytut Stomatologii, ul. Bukowska

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE

Pierwsza polsko-wietnamska konferencja medycyny integracyjnej.

21-23 kwietnia 2005 r. Łódź,

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

oraz Narodowy Instytut Medycyny tradycyjnej w Hanoi, Wietnam

Analiza pierwiastkowa włosa -  3 stopień

Zastosowanie analizy pierwiastkowej w ocenie stanów psychoemocjonalnych

19 września 2005 r.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych „Biomol”, Łódź

Warsztaty MORA z zakresu diagnostyki systemowej metodą dr Cornelissena

26-27 listopada 2005 r.

Promora Polska, Komorowo k. Poznania

Analiza pierwiastkowa włosa – 4 stopień

Przemiana mineralna i analiza pierwiastkowa włosów w onkologii

30 listopada – 1 grudnia 2004 r.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych „Biomol”, Łódź

Detoksykacja

10 grudnia 2005 r.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych „Biomol”, Łódź

Typowanie metaboliczne

11 lutego 2006 r.

Instytut Medycyny Komplementarnej „Bonavitae”, Łódź

Wpływ detoksykacji, drenażu i immunostymulacji na poprawę metabolizmu komórkowego u pacjentów z chorobami przewlekłymi

Seminarium prowadzone przez dr Altę Smit

1 kwietnia 2006 r.

Heel Polska, Warszawa

Zintegrowana terapia nowotworów

8 kwietnia 2006 r.

Sanum Polska, Kraków

Ogniska chorobowe w obrębie głowy w diagnostyce i terapii systemowej MORA. Wzajemne powiązania między zębami a całym organizmem.

27-28 maja 2006 r.

Promora Polska, Komorowo k. Poznania

Korespondencyjny kurs homeopatii i homotoksykologii

styczeń 2006 r. – maj 2006 r.

HeelPolska

Podsumowanie 6. Programu ramowego i wstęp do 7 Programu Ramowego

8 czerwca 2006 r.

PPNT, Poznań

Diagnostyka termoregulacyjna w medycynie profilaktycznej

Zgierz, 9-10 czerwca 2007 r.

Instytut Medycyny Komplementarnej „Bonavitae”.

Biophotonics and Applications of Biophotons - Summer School 2007,

Neuss (Niemcy), 12-17 sierpnia 2007 r.

International Institute of Biophysics, Neuss (Niemcy)

Klucz do profilaktyki współczesnych chorób degeneracyjnych i nowotworowych.

12-13 kwietnia 2008 r.

Promora Polska, Kiekrz k. Poznania

Medycyna ekologiczna a choroby przewlekłe (8 pkt eduk)

30 maja 2008 r.      

Medyczne Centrum kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sztuczne życie – mit czy rzeczywistość?

20 czerwca 2008 r.

Ośrodek Nauki PAN w Poznaniu

Terapia MORA w praktyce.

15-16 listopada 2008 r.

Promora Polska, Kiekrz k. Poznania

Biophotonics and Applications of Biophotons - Summer School 2009,

Neuss (Niemcy), 3-7 sierpnia 2009 r.

International Institute of Biophysics, Neuss (Niemcy)

Kurs Homeopatii Klinicznej, certyfikowany przez Ministerstwo Edukacji.

Łódź, luty 2010 – kwiecień 2011

Centrum szkoleniowe Creator

VI. Publikacje popularnonaukowe w czasopiśmie „Optymalnik”

1. Biochemia w pigułce cz.1.                                                    wrzesień           2002 r.

     Wprowadzenie do biochemii

2. Biochemia w pigułce cz.2.                                                    październik       2002 r.

     Podstawy metabolizmu węglowodanów

3. Biochemia w pigułce cz.3.                                                    listopad            2002 r.

     Podstawy metabolizmu tłuszczów

4. Biochemia w pigułce cz.4.                                                    grudzień           2002 r.

     Podstawy metabolizmu aminokwasów

5. To i owo o cholesterolu i miażdżycy                                      marzec             2003 r.

     O roli cholesterolu w rozwoju miażdżycy

6. Frakcje lipidowe we krwi                                                       lipiec                2003 r.

     O przemianach i roli poszczególnych frakcji lipidowych krwi

7. Tajemnice długowieczności                                                  sierpień            2003 r.

     O nieenzymatycznej glikozylacji białek

8. Mój pierwszy maraton rowerowy.                                          październik       2003 r.

     O odżywianiu w czasie 6-ciogodzinnego maratonu rowerowego.

9. Borrelia burgorferi – podstępny krętek                                  listopad            2003 r.

     O problemach w diagnozowaniu i leczeniu boreliozy

10. Co należy wiedzieć o oddychaniu?                                      marzec             2004 r.

     O roli płuc w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej

11. Dlaczego warto się przeciągać w łóżku?                              lipiec                2004 r.

     O przyczynach bólów kręgosłupa

12. Dlaczego wyłączam telewizor?                                            wrzesień           2004 r.

     O przyczynach neurastenii

13. Czy grozi nam klątwa faraonów?                                         luty                  2005 r.

     O utajonych infekcjach grzybiczych

14. Skąd się biorą geniusze?                                                   kwiecień           2005 r.

     O roli wczesnej stymulacji dziecka oraz nauce czytania i liczenia od 1 r.ż.

15. Dlaczego myję się w zimnej wodzie?                                               czerwiec           2005 r.

     O utajonych zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej

16. Pij bracie pij                                                                                  sierpień            2005 r.

     O przyczynach i skutkach niedostatecznego picia wody

17. Ocena zawartości wód mineralnych – test konsumencki       październik       2005 r.

     Jak oceniać ilość minerałów w różnych wodach mineralnych?

18. Żywa Woda – legenda czy fakt?                                         grudzień           2005 r.

Przegląd informacji na temat zjawiska pamięci wody będącej podstawą homeopatii i medycyny biorezonansowej.

19. Test systemowy dr Cornelissena                                         luty                  2006 r.

Przegląd informacji na temat możliwości diagnostycznych systemowego testu biorezonan-sowego dr Cornelissena.

20. Jak smakują elektrony?                                                      czerwiec           2006 r.

Wstęp do równowagi oksydo-redukcjynej w organizmie, antyoksydanty w diecie.

21. Detoksykacja w chorobach zwyrodnieniowych                                lipiec                2006 r.

Omówienie  niektórych aspektów związanych z detoksykacją w chorobach przewlekłych.

22. Len  - Polskie Złoto                                                            styczeń            2007 r.

Rola kwasów tłuszczowych omega-3 dla organizmu. Olej lniany–niedoceniane źródło kw. omega-3.

23. 12 błędnych paradygmatów współczesnej medycyny                 czerwiec/lipiec/sierpień 2007 r.

O podstawowych błędnych założeniach współczesnej medycyny będących przyczyną pogarszania się stanu zdrowia populacji

24. Witamina E – źródło młodości                                            luty                  2008 r.

O roli witaminy E w spowalnianiu procesu starzenia się organizmu

VII. Udział towarzystwach naukowych

1. Polskie Towarzystwo Akupunktury:

     - Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akupunktury  od 1999 r.

     - Prezes Oddziału Wielkopolskiego i Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Akupunktury od 1999 r.

VIII. Udział Zespołach Eksperckich

1. Zespół Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi

    Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020

Mentor Research International, 22 października 2008 r.

VIII. Nagrody:

1. Indywidualna nagroda naukowa w roku akademickim 2004/2005

przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu

31 października 2005 r.

2. Zespołowa nagroda dydaktyczna w roku akademickim 2007/2008

przyznana przez Rektora Uniwersytetu medycznego w Poznaniu

31.października 2008 r.

3. Indywidualna nagroda naukowa w roku akademickim 2012/13

przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu