Strona główna Strefa pacjenta Artykuły Rejestracja wizyt E-booki Science zone

 

 

 

 

Metody:

Diagnostyka elektro-rezonansowa
Akupunktura
Homeopatia
Pierwiastki śladowe
Odżywianie
Badanie kropli krwi w ciemnym polu

 

Choroby:

Borelioza
Pasożyty
Utajona kwasica mezenchymalna
Cukrzyca
Stres oksydacyjny
Stwardnienie rozsiane
Reumatoidalne zapalenie stawów
Zapalenie tarczycy Hashimoto
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Toczeń układowy
Dna moczanowa
Utajona niedoczynność tarczycy
Nowotwór (Rak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akupunktura

 

 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć ciekawych informacji na temat akupunktury, wejdź na stronę:

Polskiego Towarzystwa Akupunktury

 

 

 

 

Wskazania do akupunktury wg prof. Zbigniewa Garnuszewskiego, nestora polskiej akupunktury.

 

Przeciwskazania do akupuntkury wg prof. Zbigniewa Garnuszewskiego

 

Przeciwwskazania do stosowania akupunktury

 Opracowano na podstawie dzieła prof. Zbigniewa Garnuszewskiego "Akupunktura we współczesnej medycynie".


   Przejściowe:

Menstruacja

Ciąża i okres karmienia

Stan wyczerpania fizycznego i psychicznego

Stan upojenia alkoholowego

Stan silnego pobudzenia psychicznego

Anormalne warunki atmosferyczne

 

   Choroby:

Ostre i przewlekłe choroby zakaźne

Gruźlica

Ostre stany zapalne

Żółtaczka

Utajone ogniska zapalne (bardzo wysokie OB)

Tętniak serca lub tętnic

Kardiomiopatie

Komorowe zaburzenia rytmu serca

Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia

Blok trójpęczkowy pęczka Hisa niezupełny

Zespół chorego węzła zatokowego

Napadowe migotanie przedsionków

Napady częstoskurczu nadkomorowego z zaburzeniami hemodynamicznymi

Niestabilna i zaostrzona choroba wieńcowa

Nadciśnienie tętnicze złośliwe

Zwężenie aorty znacznego stopnia

Powikłania zakrzepowo-zatorowe

Świeże lub niedawno przebyte zakrzepowe zapalenie żył

Świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego

Utrwalone migotanie przedsionków w przebiegu wad serca, kardiomiopatii oraz z powikłaniami zatorowymi w wywiadzie

Skazy krwotoczne

Pęcherzyce

Pełnoobjawowe postaci:

   - nadczynności tarczycy

   - niedoczynności tarczycy

   - niewydolności kory nadnerczy

   wymagające intensywnej farmakoterapii w warunkach szpitalnych

Cukrzyca w okresie niewyrównania metabolicznego kwasicy lub z daleko posuniętymi zmianami naczyniowymi

Reumatoidalne zapalenie stawów o wysokiej aktywności procesu chorobowego

Nowotwory złośliwe

Wyniszczające choroby układowe przy ciężkim stanie ogólnym

Duże groźne napady padaczki, stan padaczkowy

Stany po udarach mózgowych ze zmianami psychicznymi

Stwardnienie rozsiane po po świeżym rzucie

Choroba Parkinsona w stadium zaawansowanym

Schizofrenia

Psychoza maniakalno-depresyjna

Psychonerwice z natręctwami

Starcze zmiany charakterologiczne

Przerost gruczołu krokowego z koniecznością cewnikowani pęcherza

Jaskra (ew. leczenie jedynie przy ścisłej współpracy z okulistą)

Hemofilia

Choroba Werlhoffa (małopłytkowość samoistna)

Wszczepiony rozrusznik serca

 

 

Umawianie wizyt:     

tel. 61 843 60 00 - w godzinach pracy gabinetu (zmiennych)

lub bezpośrednio na telefon komórkowy:  606 412 500